Để đảm bảo quyền lợi Khách hàng cũng như tính minh bạch trong việc giao dịch ngân hàng tại hệ thống LD789Viet.
Từ ngày 01/07/2024, Quý khách bắt buộc thực hiện giao dịch nạp và rút tiền bằng tài khoản ngân hàng chính chủ. Họ và tên chủ tài khoản ngân hàng trùng khớp với họ và tên đã đăng ký trên hệ thống của LD789Viet. Nếu không trùng khớp tài khoản sẽ không được cập nhật tín dụng trong tài khoản cược.

Nếu lỡ giao dịch bằng tài khoản ngân hàng không chính chủ, Quý khách liên hệ với đội ngũ CSKH để cung cấp thông tin chuyển khoản để xác thực, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền về đúng tài khoản đã chuyển.

LD789Viet có toàn quyền thực hiện, sửa đổi và chấm dứt bất kỳ chương trình hoặc nội dung mà không cần thông báo trước.